Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP ký ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0912 622 739