Luật Dược (Luật số: 105/2016/QH13)

Luật Dược (Luật số: 105/2016/QH13) được thông qua ngày 06/04/2016.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0912 622 739